Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Webmaster: Pinzani.it

The EE-T Project Portal Database

You are in: Homepage > Database > Document Form

BASE TEXT

Author, original title and year of 1st edn
Marx, Karl
Theorien über den Mehrwert, (1862-63)
Base edn and year
1998-November
Base of translation
Fincancı, Yurdakul
Artı Değer Teorileri 1
1998

TRANSLATION INFO

original language
German
translation into
Turkish
type of original text
Book
type of translated text
Book
timeline
19th Century
image of the document

BIBLIOGRAPHIC INFORMATION FOR DOCUMENT

Surname and Name
of Author (in the original language)
Marx,Karl
Surname and Name
of Author (in the spelling of translation)
Marks, Karl
Year of publication
1998
Title
Artı Değer Teorileri 1
Edition number
1
Reprint number
424
Place
Ankara
Country
Turkey
Publisher
Sol Yayınları

TRANSLATION ADDITIONAL INFORMATION

Text type
Translation complete text
Composition of text
"İş-bölümü, mal-üretiminin varolma şartıdır; buna karşılık bunun
tersi doğru değildir; yani, toplumsal iş-bölümünün varolma şartı mal
üretimi değildir ve olmamıştır. Eski Hint topluluklarında iş, toplumsal olarak bölünmüştür; ama, ürünler mal haline gelmezdi. Ya da,
daha yakınımızdan bir örnek almak gerekirse, her fabrikada iş, bir sisteme göre bölünmüştür; ama, bu bölünme işçilerin bireysel ürünlerini değişime konu yapmaları sonucu olmamıştır. Ancak kendi hesabına
çalışan ve birbirlerinden bağımsız olan kimselerin işlerinin ürünleri
olan jşeyler, bir değerinin karşısına mal olarak çıkarlar."
Translator’s name(s)
Fincancı, Yurdakul
Editorial apparatus
Introduction of the editor (Marx Artı Değer Teorilerini Ocak 1862-Temmuz 1863 arasında yazdı.Bu çalışma, Marx'ın Zur Kritik der Politischen Economie [Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı] başlıklı, oylumlu 1861-1863 el yazmasının bir bölümüdür;ekonomi politiğin eleştirisine katkının 1859 da yayınlanan ilk kısmını izlemek üzere yazılmıştır.(Sunuştan))
Index

OTHER USEFUL INFORMATION

ISBN /ISSN
975-7399-68-X (Takım)957-7399-71-X

NEWS

15 September 2013 The EET International Conference

The international conference entitled Translations of Economic Texts into and from European Languages, organized in the framework of the EE-T project, was held at the University of Pisa (Italy) on 11 to 13 September. The aim of the conference was to present the results of researches carried out throughout Europe on the international circulation of economic ideas through translations and adaptations of economic texts. The three days event was attended by around 100 participants representing: lecturers, researchers, students in the field of history of economic thought. More information is available in the Events section