Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Webmaster: Pinzani.it

The EE-T Project Portal Database

You are in: Homepage > Database > Document Form

BASE TEXT

Author, original title and year of 1st edn
Carlo M. Cipolla, The Economic History of World Population, 1962
Base edn and year
Carlo M. Cipolla, The Economic History of World Population, 1962

TRANSLATION INFO

original language
English
translation into
Turkish
type of original text
Book
type of translated text
Book
timeline
20th Century
image of the document

BIBLIOGRAPHIC INFORMATION FOR DOCUMENT

Surname and Name
of Author (in the original language)
Cipolla, Carlo M.
Surname and Name
of Author (in the spelling of translation)
Cipolla, Carlo M.
Year of publication
1999
Title
Dünya Nüfusunun İktisat Tarihi
Edition number
2
Place
Istanbul
Country
Turkey
Publisher
Ötüken Neşriyat
Number of vols/parts
6

TRANSLATION ADDITIONAL INFORMATION

Text type
Translation complete text
Composition of text
Sanayi Devrimi'nin başlıca sonuçlarından biri, nakliyenin hızlı ve ucuz hale gelmesidir. Mesafeler şaşılacak bir tempoda kısalmaktadır. Dünya günden güne daha küçük hale gelmekte, binlerce yıldan beri birbirine kapalı kalmış toplumlar hızla birbirleri ile ilişkiye, hatta çatışmaya girmektedirler. İlgili olduğumuz her alanda, ekonomiden politikaya, askeri stratejiden sağlık teşkilatına kadar her konuda yeni bir görüş açısı edinmek zarureti ile karşı karşıyayız. Bir zamanlar, insanlar yaşadıkları şehir veya bölge çerçevesinde düşünmekten kurtulup millet seviyesine ufuklarını genişletmek zorunda kalmışlardı. Bugün de kendimizi ve düşüncemizi dünya ölçüsüne uyarlamamız, yükseltmemiz gerekmektedir. İngiliz filozofu Bertrand Russell'in dediği gibi "Dünya artık, sadece astronomi bilgini için değil, sokaktaki adam için de tek bir bütün haline gelmiştir."
Editor’s name(s)
Çevik Dizgi
Translator’s name(s)
Mehmet Sırrı Gezgin
Editorial apparatus
Preface of editor(s)
Editorial note/footnote (in case of articles or chapters)
Editor’s or translator’s footnotes ()
Bibliography
Index
Preface or note of the publisher

OTHER USEFUL INFORMATION

ISBN /ISSN
9754370850
National collection call mark
National Library of Turkey, Ankara 330.9 / 304.6

NEWS

15 September 2013 The EET International Conference

The international conference entitled Translations of Economic Texts into and from European Languages, organized in the framework of the EE-T project, was held at the University of Pisa (Italy) on 11 to 13 September. The aim of the conference was to present the results of researches carried out throughout Europe on the international circulation of economic ideas through translations and adaptations of economic texts. The three days event was attended by around 100 participants representing: lecturers, researchers, students in the field of history of economic thought. More information is available in the Events section