Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Webmaster: Pinzani.it

The EE-T Project Portal Database

You are in: Homepage > Database > Document Form

BASE TEXT

Author, original title and year of 1st edn
John Kenneth Galbraith, Economics in Perspective: A Critical History , 1987
Base edn and year
John Kenneth Galbraith, Economics in Perspective: A Critical History , 1987
Base of translation
Müfit Günay, İktisat Tarihi , 2004

TRANSLATION INFO

original language
English
translation into
Turkish
type of original text
Book
type of translated text
Book
timeline
19th Century
image of the document

BIBLIOGRAPHIC INFORMATION FOR DOCUMENT

Surname and Name
of Author (in the original language)
Galbraith, John Kenneth
Surname and Name
of Author (in the spelling of translation)
Galbraith, John Kenneth
Year of publication
1987
Title
İktisat Tarihi
Edition number
2
Place
Ankara
Country
Türkiye
Publisher
Dost Kitabevi
Number of vols/parts
22

TRANSLATION ADDITIONAL INFORMATION

Text type
Translation complete text
Composition of text
Yaşayan en tanınmış ve saygıdeğer iktisat tarihçilerinden olan John Kenneth Galbraith, meslekten okuyucular kadar genel bir okur kitlesini de gözeterek kaleme aldığı bu kitabında, Antik Yunan’dan modern refah devletine kadar uzanan bir tarih eğrisi boyunca insanlar, topluluklar ve ülkeler arasındaki tecimsel ilişkilerin özlü bir dökümünü veriyor. Tarihin onu oluşturan özgül koşullardan bağışık biçimde anlaşılamayacağını savunan Galbraith, iktisat tarihini de o fiziksel çerçevenin bütünlüğü içinde değerlendiriyor. İktisatın tarih içinde geçirdiği dönüşümden bir bilim olma iddialarına, içinde yaşadığımız dünyayı biçimlendiren doğrudan ve dolaylı etkilerine kadar birçok konuda okurun bakışını derinleştirecek temel bir başvuru kaynağı.
Translator’s name(s)
Müfit Günay
Editorial apparatus
Preface of editor(s)
Editorial note/footnote (in case of articles or chapters)
Bibliography
Index
Preface or note of the publisher

OTHER USEFUL INFORMATION

ISBN /ISSN
9789752981331
National collection call mark
National Library of Turkey, Ankara 2005 AD 5995
Basic secondary literature on this text

NEWS

15 September 2013 The EET International Conference

The international conference entitled Translations of Economic Texts into and from European Languages, organized in the framework of the EE-T project, was held at the University of Pisa (Italy) on 11 to 13 September. The aim of the conference was to present the results of researches carried out throughout Europe on the international circulation of economic ideas through translations and adaptations of economic texts. The three days event was attended by around 100 participants representing: lecturers, researchers, students in the field of history of economic thought. More information is available in the Events section