Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Webmaster: Pinzani.it

The EE-T Project Portal Database

You are in: Homepage > Database > Document Form

BASE TEXT

Author, original title and year of 1st edn
Ricardo, David
On the Principles of Political Economy and Taxation)
London:John Murray, 1817
Base edn and year
Ricardo, David
On the Principles of Political Economy and Taxation)
London:John Murray, 1821

TRANSLATION INFO

original language
English
translation into
Turkish
type of original text
Book
type of translated text
Book
timeline
19th Century
image of the document

BIBLIOGRAPHIC INFORMATION FOR DOCUMENT

Surname and Name
of Author (in the original language)
Ricardo, David
Year of publication
1997
Title
Ekonomi Politiğin ve Vergilendirmenin İlkeleri
Edition number
1
Reprint number
368
Country
Turkey
Publisher
Belge Yayınları

TRANSLATION ADDITIONAL INFORMATION

Text type
Translation complete text
Translator’s name(s)
Ertan, Tayfun
Editorial apparatus
Introduction of the editor (David Ricardo'nun, iktisadi düşüncenin tarihsel serüveninde ana doruklardan birini oluşturan Ekonomi Politiğin ve Vergilendirmenin İlkeleri Üzerine (1817) başlıklı büyük yapıtı nihayet Türkçe'de yayınlanıyor. Bu yapıtın değeri ve önemi ne kadar vurgulansa azdır.
Ricardo, ekonomi politik biliminin, Marx'tan bu yana "klasik ekonomi politik" olarak anılan düşünce okulunun en ileri, en tutarlı, en sistematik temsilcisi olduğu içindir ki, başyapıtı "Ekonomi Politiğin İlkeleri" genel olarak düşünce tarihi için, özel olarak da Marksizmin bir tarihsel kaynağı olarak bu denli büyük önem taşır. Ricardo, klasik ekonomi politiğin sadece en büyük temsilcisi değil, aynı zamanda onun son büyük temsilcisidir.
Bir büyük düşünürün yapıtının oluşumunda çağının ve sınıfsal konumunun etkisi olmadığını düşünmek mümkün değildir. Hele bu büyük düşünür, Ricardo gibi, bir fildişi kuleye kapanmaktan çok uzak, pratik bir iş adamı ise!
)

OTHER USEFUL INFORMATION

ISBN /ISSN
9753443854

NEWS

15 September 2013 The EET International Conference

The international conference entitled Translations of Economic Texts into and from European Languages, organized in the framework of the EE-T project, was held at the University of Pisa (Italy) on 11 to 13 September. The aim of the conference was to present the results of researches carried out throughout Europe on the international circulation of economic ideas through translations and adaptations of economic texts. The three days event was attended by around 100 participants representing: lecturers, researchers, students in the field of history of economic thought. More information is available in the Events section